Oświadczenie

Oświadczenie.

  

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że nasze firma Onico S.A. w celu wypracowania nowej strategii działalności na rynku LPG rozpoczęła oficjalną współpracę z

Instytutem Studiów Energetycznych Sp. z o.o. w Warszawie.

W związku z tym Prezes Instytutu Dr inż. Andrzej Sikora będzie w imieniu naszej firmy uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami branży.