Przekaż 1% Fundacji ONICO

ff1%.png

Pomaganie innym jest dziecinnie proste. Właśnie ten jeden procent może poprawić jakość życia naszych podopiecznych. 

Przekazując 1% Fundacji ONICO:

- pomagasz potrzebującym dzieciom niosąc im pomoc materialną;

- wspierasz działania edukacyjne i profilaktykę zdrowotną;

- pobudzasz aktywność kulturalną, oświatową i sportową dzieci.

Twój 1% pomoże nam zmienić na lepsze codzienność dzieci w:

- szpitalach pediatrycznych,

- domach dziecka,

- ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych,

- pogotowiach opiekuńczych,

- domach samotnej matki.

Jak działamy?

- Tworzymy słONICOwe kąciki i place zabaw w szpitalach pediatrycznych.

- Niesiemy pomoc materialną, organizujemy warsztaty, korepetycje, czy też pomoc psychologiczną podopiecznym różnych instytucji.

- Remontujemy, meblujemy i wyposażamy wnętrza placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Organizujemy letnie wycieczki dla dzieci i młodzieży z domów dziecka w ramach słONICOwych wakacji.

- Podejmujemy działania edukacyjne, mające na celu profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.

- Dbamy o promocję i rozwój sportowego i aktywnego trybu życia.