Zakończenie subskrypcji obligacji serii R i dokonanie przydziału obligacji

AdobeStock_103019777.jpeg

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii R.

Subskrypcja obejmowała emisję nie więcej niż dwanaście tysięcy obligacji na okaziciela serii R.

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/421703/zakonczenie-subskrypcji-obligacji-serii-r-i-dokonanie-przydzialu-oblig