Zawarcie znaczącej umowy na zakup oleju napędowego

AdobeStock_192791322.jpeg

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku powziął wiedzę o zawarciu umowy na zakup oleju napędowego od Spółki Total Deutschland GmbH.

Zgodnie z warunkami Umowy, dostawy paliwa będą realizowane w ilościach całopociągowych. 

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/419176/zawarcie-znaczacej-umowy