Wykup i umorzenie obligacji serii O

AdobeStock_192161904.jpeg

Zarząd ONICO S.A. informuje, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku dokonał całkowitego wykupu i umorzenia, wraz z należnymi odsetkami, 6.010 obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 6.010.000 zł. Wykup obligacji serii O nastąpił w termie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii O.

Umorzenie całości obligacji serii O, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/413765/wykup-i-umorzenie-obligacji-serii-o