Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

AdobeStock_180577375.jpeg

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 listopada 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Marka Stanio, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Marka Stanio łącznie 214 akcji Emitenta, w wyniku transakcji dokonanych w dniach 19-20 listopada 2018 roku.

Pełny raport tutaj: https://ir.onico.pl/raport/411861/informacja-o-transakcjach-wykonywanych-przez-osoby-pelniace-obowiazki--2018-11-21