Wykup i umorzenie obligacji serii N

Fotolia_209553153_Subscription_Monthly_M.jpg

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami oraz umorzenia 2.090 obligacji serii N, o łącznej wartości nominalnej 2.090.000 zł. 


Wykup obligacji serii N nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii N i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.


Umorzenie obligacji serii N, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

 

Pełny raport tutaj: https://ir.onico.pl/raport/407313/wykup-i-umorzenie-obligacji-serii-n