Całkowity wykup i umorzenie obligacji serii M

Fotolia_221047182_Subscription_Monthly_M.jpg

Zarząd ONICO S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku dokonał całkowitego wykupu i umorzenia 13.790 obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 13.790.000 zł. Wykup obligacji serii M nastąpił w termie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii M.

 

Umorzenie całości obligacji serii M, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

 

Informacja została przekazana na podstawie §3 ust.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Pełny raport tutaj: https://ir.onico.pl/raport/403819/wykup-i-umorzenie-obligacji-serii-m