Zakończenie subskrypcji obligacji serii P i dokonanie przydziału obligacji

Fotolia_175022745_Subscription_Monthly_M.jpg

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii P.

 

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/401816/zakonczenie-subskrypcji-obligacji-serii-p-i-dokonanie-przydzialu-oblig