Emisja obligacji serii P

Fotolia_82110313_Subscription_Monthly_M.jpg

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki ONICO przyjął program emisji obligacji oraz podjął uchwałę o emisji obligacji serii P. 

 

Szczegółowe informacje na: https://ir.onico.pl/raport/399354/emisja-obligacji-serii-p

Raport przyjęcia przez Zarząd programu emisji obligacji serii P: https://ir.onico.pl/raport/399352/temat-przyjecie-przez-zarzad-spolki-programu-emisji-obligacji-oraz-pod