ONICO z podwyższoną linią kredytową na zapasy obowiązkowe

W dniu 12.03.2018 ONICO S.A. zawarło z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy dotyczącej linii kredytowej. Przedmiotem niniejszego aneksu jest podwyższenie możliwej kwoty zaciągania kredytów z 15 milionów dolarów do łącznej kwoty w wysokości 30 milionów dolarów amerykańskich. Termin obowiązywania linii kredytowej został także przedłużony do 18 marca 2019 roku. 

ONICO może wykorzystywać środki pochodzące z linii kredytowej w celu utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.