Stabilny wzrost zapotrzebowania na paliwa

IMG_20180316_134518.jpg

W pierwszym półroczu 2019 roku na polskim rynku najszybciej rósł popyt na benzynę, ale niemal taki sam był wzrost sprzedaży oleju napędowego i gazu płynnego LPG. Łącznie zużycie tych trzech najpopularniejszych paliw wzrosło o 3 proc., do 15,6 mln m sześc.

Rosnącemu popytowi na paliwa sprzyjały w pierwszym sześciu miesiącach roku wysoka dynamika przyrostu PKB, rosnąca liczba samochodów na polskich drogach, a także utrzymywanie ograniczonego poziomu tzw. szarej strefy. Rozwój rynku w pewnym stopniu hamowały natomiast rosnące ceny paliw, choć zjawisko to było niwelowane przez równoczesny wzrost średnich płac.

Spośród trzech głównych gatunków paliw, w pierwszym półroczu 2019 roku najszybciej rosło zapotrzebowanie na benzynę, której sprzedaż zwiększyła się o 4 proc., z 2,95 do 3,06 mln m sześc. W efekcie udział benzyn w rynku trzech najważniejszych paliw utrzymał się na poziomie 19,5 proc.

Rynek oleju napędowego zwiększył się w tym samym okresie o 3 proc., z 9,76 do 10,08 mln m sześc. To oznaczało udział wśród trzech najważniejszych paliw na poziomie ponad 64 proc., tak samo jak rok wcześniej.

Taką samą dynamikę na poziomie 3 proc. zanotowano na rynku gazu płynnego LPG. Zwiększył się on z 2,43 do 2,51 mln m sześc. i tym samym zachował udział na poziomie 16 proc.

Łącznie sprzedaż trzech najważniejszych gatunków paliw wzrosła o 3 proc., czyli ponad 0,5 mln m sześc. i osiągnęła poziom 15,65 mln m sześc., w porównaniu do 15,14 mln m sześc. po sześciu miesiącach 2018 roku.

Trzy pozostałe gatunki paliw płynnych, czyli paliwo lotnicze JET, lekki olej opałowy oraz ciężki olej opałowy, miały już znacznie mniejsze znaczenie dla całości rynku, bo ich całkowita sprzedaż nieznacznie przekroczyła 1 mln m sześc.

Jednocześnie jednak paliwo lotnicze JET może się pochwalić największą dynamiką wzrostu na poziomie 8 proc. (sprzedaż zwiększyła się z 573 do 620 tys. m sześc.). Z kolei lekki olej opałowy był jedynym gatunkiem paliw płynnych, którego sprzedaż w pierwszym półroczu spadła – o 9 proc., z 392 do 356 tys. m sześc. Rynek ciężkiego oleju opałowego utrzymał się na praktycznie niezmienionym poziomie (wzrost o 1 proc., ze 103 do 104 tys. m sześc.).

W sumie zużycie sześciu gatunków paliw płynnych wyniosło 16,73 mln m sześc. i było o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej (16,21 mln m sześc.).

W całym krajowym rynku olej napędowy miał ponad 60 proc. udziału, benzyna 18 proc., LPG 15 proc., paliwo lotnicze niespełna 4 proc., a lekki i ciężki olej opałowy razem niecałe 3 proc.

Dane wykorzystane w tekście pochodzą z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).