Stan infrastruktury paliwowej coraz dokładniej monitorowany

Fotolia_221169481_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Od ponad pół roku Urząd Regulacji Energetyki dokładnie monitoruje stan infrastruktury paliwowej w Polsce, na podstawie obowiązkowych zestawień przesyłanych do urzędu przez wszystkich przedsiębiorców działających w tej branży. Z najnowszych danych udostępnianych przez URE na koniec października 2018 roku wynika, że w sumie w Polsce działa blisko 24 tys. elementów infrastruktury paliwowej.

To o prawie 3 tys. elementów więcej niż w lutym tego roku, kiedy tego rodzaju zestawienie na stronach URE pojawiło się po raz pierwszy. Czy to oznacza, że tak zdecydowanie zwiększyła się w Polsce w tym czasie liczba stacji paliw, cystern do przewozu paliw czy elementów infrastruktury magazynowej lub produkcyjnej? Niekoniecznie. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że do URE z opóźnieniem spływały zestawienia od firm paliwowych, które nie dostarczyły tych wyliczeń w ustawowym terminie, który na mocy rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności upłynął 7 lipca 2017 roku.

Ze wszystkich objętych tym wykazem elementów infrastruktury zdecydowanie najliczniejsze są środki transportu, czyli cysterny samochodowe i kolejowe do przewozu paliw ciekłych. W sumie w zestawieniu URE znalazło się ich 12 548 sztuk, należących do 2651 podmiotów. Wśród nich znalazły spółki ONICO S.A. i ONICO Oil (cysterny drogowe) oraz ONICO Gas (cysterny kolejowe). Dla porównania w lutym 2018 roku cystern w wykazie URE było w sumie 10 770.

Drugim najliczniejszym elementem infrastruktury paliwowej są stacje paliw, których na liście znalazło się 9369, plus dodatkowo 99 tzw. stacji kontenerowych. Z tego 6099 stacji prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów paliw, a 1149 stacji jedynie sprzedaż gazu płynnego LPG. Grupa ONICO nie prowadzi działalności detalicznej, więc w tym zestawieniu nie występuje. W lutym stacji paliw w zestawieniu było 8400.

Kolejne elementy w wykazie URE to 953 instalacje magazynowania, wśród których znalazło się 12 zbiorników podziemnych wchodzących w skład wyposażenia terminalu morskiego LPG w Gdyni, należącego do spółki ONICO Gas, 725 instalacji przeładunku, w tym urządzenia do napełniania i opróżniania statków o wydajności 300 m sześc. na godzinę oraz urządzenia do napełniania i opróżniania cystern kolejowych i drogowych, o wydajności 40 m sześc./ha, również będące częścią terminalu spółki ONICO Gas w Gdyni, 212 instalacji do wytwarzania paliw ciekłych, w tym instalacje rurociągów technologicznych, pomp, sprężarek i zbiorników, składających się na wyposażenie terminalu LPG w Gdyni, a także 12 rurociągów.

W sumie przez ostatnie sześć miesięcy oficjalny stan posiadania polskich przedsiębiorstw paliwowych w zakresie infrastruktury powiększył się o 14 proc.