Przegląd najważniejszych informacji z rynku 19.03 - 26.03

paliwa.pl - Rząd przyjął projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach

 

e-petrol.pl - Szersza kontrola przewozów towarów wrażliwych

Nowelizacja ustawy, którą w czwartek przyjął Sejm, przewiduje rozszerzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych o przewozy koleją.

https://www.e-petrol.pl/wiadomosci-polska/97185/szersza-kontrola-przewozow-towarow-wrazliwych

 

e-petrol.pl - Rząd za utworzeniem Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Resort energii na stronie internetowej podał, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

https://www.e-petrol.pl/wiadomosci-polska/97166/rzad-za-utworzeniem-fundusz-niskoemisyjnego-transportu