Co się aktualnie składa na cenę detaliczną paliwa?

Wahania cen paliw na stacjach oraz na rynku hurtowym w Polsce w dużej mierze podążają za wydarzeniami na rynkach globalnych: notowaniami ropy naftowej i gotowych paliw na giełdzie w Rotterdamie. Co jednak konkretnie składa się na cenę litra paliwa na polskim rynku?

Wbrew pozorom struktura cen paliw nie jest niezmienna i podlega z miesiąca na miesiąc pewnym wahaniom. Dodatkowo struktura trzech podstawowych paliw silnikowych, czyli oleju napędowego, benzyny i autogazu, dość znacząco różni się od siebie. We wszystkich trzech przypadkach sama cena netto paliwa, czyli właśnie ta część, która uzależniona jest od międzynarodowych notowań, na podstawie których swoje ceny ustalają krajowi producenci, stanowi mniejszość. Konkretnie od 42 proc. (w przypadku benzyny), poprzez 45 proc. (olej napędowy), do 49 proc. (LPG).

Drugi największy składnik ceny dla benzyny i ON stanowi aktualnie podatek akcyzowy, jednak udział akcyzy jest różny w odniesieniu do każdego z tych paliw. W przypadku benzyny stanowi  dokładnie jedną trzecią ceny (33 proc.), a w dieslu już jedynie 27 proc. Jeszcze mniejszy jest udział tego podatku w autogazie, gdzie wynosił po ośmiu miesiącach 2017 roku 18 proc., w efekcie czego ważniejszym składnikiem ceny LPG był podatek VAT, który dla odmiany dla wszystkich trzech paliw jest jednakowy i stanowi  19 proc. ceny.

Od 3 do 6 proc. ceny paliwa stanowi także opłata paliwowa, czyli dodatkowa danina dla państwa, z której środki trafiają w 80 proc. na Krajowy Fundusz Drogowy, a w jednej piątej na Fundusz Kolejowy. Opłata paliwowa stanowi 3 proc. ceny benzyny, 4 proc. autogazu i 6 proc. w odniesieniu do diesla.

Wreszcie pozostała część ceny detalicznej to marża naliczana przez sprzedawców. Na benzynie i oleju napędowym wynosi ona obecnie około 3 proc., a w przypadku autogazu tradycyjnie najwięcej: 10 proc. To i tak nieznacznie więcej niż średnio w 2016 roku, kiedy na przykład marża na olej napędowy stanowiła zaledwie 2 proc. ceny paliwa.

Dane do tekstu pochodzą z wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za 8 miesięcy 2017 roku.